top of page

Методична рада

14 вересня 2021 р. у ліцеї № 38 ЛМР  відбулося засідання методичної ради школи.
Порядок денний:

1. Опрацювання нормативно-правових документів:

 • методичні рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році;

 • методичні рекомендації МОН України про викладання у початковій школі у 2021-2022 навчальному році;

 • особливості організації освітнього процесу в 4 класі з урахуванням впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

 • методичні рекомендації МОН України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти;

 • методичні рекомендації МОН України щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів, затверджених наказом МОН від 07.12.2018 № 1362 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 09.01.2020 № 21) та  Класних журналів 5-11 класів.
  2. Обговорення та дотримання:

 • видів контролю та технологій оцінювання навчальних досягнень учнів згідно критеріїв оцінювання;

 • вимог усного та писемного мовлення;

 • інструктажів з ОП та БЖД усіма учасниками освітнього процесу;

 • правил внутрішнього розпорядку усіма учасниками освітнього процесу.

3.  Обговорення та розробка рекомендацій щодо:

 • організації навчання з використанням дистанційної форми роботи;

 • використання інструментів дистанційного навчання;

 • критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • залучення учнів до використання елементів технологій дистанційного навчання.

4. Обговорення участі учнів у: конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Кристал», «Колосок» та ін.; І-ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад; Інтернет-олімпіадах; проєктах; змаганнях.
5. Підготовка до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад:

 • розробка та затвердження положення про І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади (організація, терміни проведення, журі, оргкомітет);

 • розробка та затвердження завдань;

 • розробка та затвердження критеріїв оцінювання;

 • залучення учнів;

 • формування команд до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

6.  Обговорення участі учителів у: конкурсі «Вчитель року - 2022» (у номінаціях «Основи правознавства», «Біологія», «Інформатика», «Музичне мистецтво»; конкурсі «Успішний учитель».

7.  Атестація членів педагогічного колективу у 2021–2022 н. р.
8. Організація самоосвіти педагогів:

 • активна участь – проведення майстер-класів, круглих столів, тренінгів, семінарів, квестів тощо;

 • пасивна участь – учасники майстер-класів, круглих столів, тренінгів, семінарів, квестів, вебінарів тощо.

9. Поповнення бази даних на сайті  ліцею 
10. Обговорення та затвердження:планів роботи шкільних МО на 2021-2022 навчальний рік; графіку проведення презентацій роботи кафедр «Творча скарбничка кафедри…».
11. Обговорення та затвердження плану співпраці психолога ліцею з усіма учасниками освітнього процесу  
12. Обговорення та погодження плану методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік.
Під час засідання члени методичної ради активно обговорили особливості навчання з використанням дистанційної форми роботи, проаналізували навчально-виховну роботу ліцею за минулий навчальний рік та  взяли за основу у роботі методичні рекомендації щодо формування життєвих компетентностей школярів.
            Було визначено основні напрямки діяльності на 2021-2022 н. р.:
1. Продовжувати удосконалювати професійну компетентність педагогічних кадрів та підвищувати їх науковий і загальнокультурний рівень з метою  забезпечення позитивних змін в системі освіти.
2. Формувати життєві компетентності школярів з урахуванням її складових та відповідно до сензитивного періоду, фізіологічно виправданого часом.
3. Сприяти запровадженню системі змішаного навчання як альтернативи онлайн-навчанню та традиційній системі освіти.

zobrazhennja_viber_2021-10-25_21-48-02-110.jpg
zobrazhennja_viber_2021-10-25_21-47-56-569.jpg

28 вересня 2020 р. у ліцеї № 38 ЛМР  відбулося засідання методичної ради школи.

Порядок денний:

Аналіз навчально-виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік.Обговорення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних дисциплін у 2020-2021 н. р.; видів контролю та технологій оцінювання навчальних досягнень учнів згідно критеріїв оцінювання; вимог усного та писемного мовлення; інструкцій щодо ведення класних журналів; інструментів формату змішаного навчання та дистанційного.
Участь учителів школи у конкурсі «Вчитель року - 2021» (у номінаціях «Керівник закладу освіти», «Математика», «Тру дове навчання», «Українська мова та література».
Участь учителів у конкурсі «Успішний учитель».
Атестація вчителів.
Інклюзивне навчання як  альтернатива інтернатній системі.
Дистанційне навчання – виклик, випробування, експеримент?!
Затвердження плану роботи методичної ради та шкільних методоб’єднань на 2020-2021 н. р.
Під час засідання члени методичної ради активно обговорили особливості дистанційного навчання, проаналізували навчально-виховну роботу ліцею за минулий навчальний рік та  взяли за основу у роботі методичні рекомендації щодо формування життєвих компетентностей школярів. Було визначено основні напрямки діяльності на 2020-2021н. р.:

1. Продовжувати удосконалювати професійну компетентність педагогічних кадрів та підвищувати їх науковий і загальнокультурний рівень з метою  забезпечення позитивних змін в системі освіти.

2. Формувати життєві компетентності школярів з урахуванням її складових та відповідно до сензитивного періоду, фізіологічно виправданого часом.

3. Сприяти запровадженню системі змішаного навчання як альтернативи онлайн-навчанню та традиційній системі освіти.

3.jpg
4.jpg
bottom of page