top of page

Методичний вісник

Уроки з використуванням цифрових технологій- наша нова суперсила! Такою була мета проведення 09.02 майстер – класу «Особливості використання ІКТ в реаліях сьогодення» (вч. інформатики Дмитришин О.Б.) для вчителів початкових класів. Адже дистанційне навчання — чи не найдієвіший спосіб  познайомитись із нестандартними й новаторськими методами роботи. Вчителі практично познайомилися як працювати з платформами Wordwall,      jigsawplanet,     WordArt,  QRCode Monkey,    Classtime,   novashkola,Quizizz. 
    Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, комунікувати з учнями на відстані, надихати та мотивувати їх до навчання, допомагати батькам – це ті навички, якими тепер  на додаток мають володіти наші вчителі.

1.jpg
2.jpg
3.jpg

 27. 09. 2021 відбулось засідання вчителів природничо-математичного циклу.

             Порядок денний:
1.Підсумки роботи методичного об’єднання за минулий рік та  визначення напрямків роботи  на 2021-2022 навчальний рік.
2 Вивчення особливостей викладання предметів природничо - математичного циклу у 2021/2022 н.р. Опрацювання листа Міністерства освіти і науки України №1/9-482 від 22.09.2021 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році» та  опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі». 
3. Підготовка і проведення І етапу предметних олімпіад, конкурсів “Бобер”, “Левеня”, “Кенгуру”, “Колосок”4.Затвердження графіка проведення позакласних заходів з предметів природничо-математичного циклу
5. Обговорення та затвердження плану роботи методоб’єднання на 2021-2022 н. р..
6. Атестація педпрацівників
7. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня.  Особливості викладання навчальних предметів в 5 класі

    Під час засідання учителі методичного об’єднання проаналізували роботу кафедри за минулий навчальний рік та  визначили основні напрямки  викладання математики, інформатики, фізики, хімії, біології та географії у 2021-2022 н. р.
Ухвалили:
- Активно приймати участь в методичній роботі школи.
- Розвивати власну компетентність через ознайомлення  із рекомендаціями  Міністерства освіти та науки, шляхом самоосвіти.
- Використовувати  на уроках інноваційні технології навчання,  надавати перевагу таким формам роботи з учнями, які забезпечують високий рівень активності учнів та розвитку у них творчих здібностей.
- Створювати найсприятливіші можливості для розвитку  схильностей і обдарувань кожного учня залежно від його потенціалу.
- Реалізовувати  план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та враховувати рекомендації програми PISA-2018 з метою підвищити математичну і природничо – наукову грамотність здобувачів освіти.
- Стимулювати в учнів прагнення до самоосвіти й самореалізації, заохочувати до участі в конкурсах та олімпіадах.    

4.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
10.jpg

23.09. 2021 року відбулося засідання МО вчителів початкових класів

 Були розглянуті питання

1.Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий рік. Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2021-2022 н.р.
2.Актуальний інструктаж.
-Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2021-2022 н.р.;
3. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.
Особливості оцінювання учнів 4 класів. (Перегляд т обговорення презентації).
4.Опрацювання документів:
-інструктивно – методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.;
- методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів; 13.07. 21р.№813

5. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;

про недопущення  перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань;

Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 21.05. 2018р. №2.2-1255 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» та Лист Департаменту загальної та дошкільної освіти МОН України від 18.05. 2018 р. №2.2-1250 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу.

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04.2015 №412) та урахування методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 лист МОН від 22.05.2018 №1/9-332).

6. Обговорення методичного посібника для вчителів початкових класів  «Вчимося мислити критично».

Було прийнято рішення

Роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів вважати - задовільною

опрацювати і дотримуватись вимог та рекомендацій інструктивно-методичних листів та програм. 

проаналізувати підручники,  зошити та  посібники для початкової школи, використовувати їх згідно вимог програм та інструктивно-методичних листів;

поповнити  свої  робочі  кабінети  новими  наочними  посібниками, дидактичними  іграми,  роздатковим   матеріалом;

використовувати матеріали посібника «Вчимося мислити критично»  у навчально-виховній роботі учнів 1-4 класів.

8.jpg
9.jpg
11.jpg

22.09.2021р. у ліцеї № 38 ЛМР відбулося перше засідання МО кафедри  естетично-оздоровчого циклу.
            Розглянули наступні питання:
1. Опрацювання нормативно-правових документів.
2. Обговорення та дотримання:
- видів контролю та технологій оцінювання навчальних досягнень учнів згідно
критеріїв оцінювання;
- вимог усного та писемного мовлення;
- інструктажів з ОП та БЖД усіма учасниками освітнього процесу; правил
внутрішнього розпорядку усіма учасниками освітнього процесу.
3. Медичний огляд школярів. Розподіл учнів на медичні групи.
4. Чергова атестація членів кафедри.
5. Обговорення та розробка рекомендацій щодо:
- організації навчання з використанням дистанційної форми роботи;
- використання інструментів дистанційного навчання;
- критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
залучення учнів до використання елементів технологій дистанційного
навчання.
6. Участь вчителів та учнів у конкурсах, проєктах, олімпіадах, змаганнях.
7. Проведення методичного тижня кафедри.
8. Обговорення та затвердження плану  роботи МО естетично-оздоровчого циклу на 2021-2022 навчальний рік.
          Вчителі кафедри опрацювали нормативно-правові документи, обговорили оцінювання навчальних досягнень учнів згідно критеріїв оцінювання,  проведення та дотримання інструктажів з ОП та БЖД усіма учасниками освітнього процесу, затвердили план роботи МО кафедри на 2021-2022 навчальний рік, прийняли рішення:використовувати технології дистанційного навчання під час навчання за різними формами, у тому числі під час карантину та інших ситуацій;

мотивувати учнів до участі у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, проєктах, бо це дає  можливість реалізовувати  власні сили на практиці, перевіряти і поглиблювати знання з конкретної шкільної дисципліни;

вчителям підготувати заходи, уроки і провести методичний тиждень кафедри;

удосконалювати освітній процес, використовуючи інноваційні технології.

12.jpg

17 вересня 2021 р. в ліцеї №38 ЛМР відбулося  засідання МО вчителів суспільно- гуманітарного циклу. Організація освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році – ось основне питання, яке розглядали педагоги.
    Під час зустрічі вчителі опрацювали ряд важливих документів.
  1 Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 №1/9-482), а саме: української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії.   
    2   Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 № 1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та зарубіжної літератури у 5-11 класах», у якому чітко розписані правила  оформлення й перевірки письмових робіт (зошитів) із української мови і літератури та зарубіжної літератури в 5-11 класах, а також необхідність дотримання єдиного орфографічного режиму.
   Учителі кафедри зупинилися на   критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів і методичних рекомендаціях щодо оформлення їх результатів у класному журналі.
  Крім цього, педагоги обговорили деякі важливі питання, які є запорукою ефективної роботи.

13.jpg
14.jpg

14.09.2021 р. відбулося I засідання МО вчителів іноземних мов
1. Аналіз навчальних програм. Затвердження плану роботи на 2021-2022 навчальний рік.
2. Нормативне та навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов у школі.
3. НУШ: особливості викладання англійської мови в початкових класах
4. Організація роботи вчителів іноземних мов під час дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень.
5.  Атестація та проходження курсів післядипломного підвищення кваліфікації.

Вчителі кафедри проаналізували навчальні програми та затвердили план роботи МО кафедри на 2021-2022 навчальний рік, опрацювали нормативне та навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов у школі, обговорили оцінювання навчальних досягнень учнів згідно критеріїв оцінювання.

  Прийняли рішення:
- опрацювати і дотримуватись вимог та рекомендацій інструктивно-методичних листів та програм.
-  використовувати технології дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень- вчителям підготувати заходи, уроки і провести методичний тиждень кафедри;
- удосконалювати освітній процес, використовуючи інноваційні технології.
- вчителям постійно працювати над самоосвітою, брати участь у вебінарах, тренінгах та курсах підвищення кваліфікації

15.jpg
16.jpg

11 травня 2021 р. у режимі онлайн-конференції на платформі  ZOOM відбулося засідання вчителів початкових класів в ліцеї №38 ЛМР на тему « Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи » 
Форма проведення. Методичний  аукціон
Мета. Обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітній  процес інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів : кейс-технологія; «перевернуте навчання»;  педагогічна технологія STEM  як засіб реформування освітньої системи України; критичне мислення молодших школярів на уроках математики. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати  освітній  процес  у  початковій  школі; виховувати інтерес  до  самовдосконалення, пізнання  нового.
Тренінг «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів»
Аукціон методичних ідей
Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:   Ріжнів В.В.
- кейс-технологія;   Саган В.В.
- «перевернуте навчання;    Павлина О. М.
- педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України;    Дмитрів О. А.
-  критичне мислення молодших школярів на уроках математики;      Бойківська О.О.
Практикум «Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO»
Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»     Квятковська О.Б.
Дистанційне навчання. Що нового?  Кирилюк І. Б.
Методичний ринг вихователів ГПД «Секрети цікавого навчання під час проведення самопідготовки»   Женчук А.І., Бандурка Н.І.

Завдання   членам  методоб’єднання:
- ознайомитися  з  добіркою  матеріалів, які  допоможуть  запровадити  принципи  STEM-освіти  в освітньому  процесі;
- взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі - це круто»;
- опрацювати презентації та матеріали колег;  
-удосконалювати освітній процес у початковій школі, використовуючи технічні засоби навчання .

1.jpg

У четвер, 22.04 було проведено 4 засідання шкільного методоб’єднання іноземних мов в режимі Zoom конференції.
Обговорили питання відповідно до тематики засідання, більш детально зупинилися на останньому питанні, використанні технологій дистанційного навчання. Вчителі нашого ліцею активно впроваджують Google Classroom, Viber, Zoom,  Quizlet, Classtime, Liveworksheets, English plus1 second edition Practice Kit (Oxford Learn)

1. Нестандартний урок як засіб організації навчального процесу. (Борейко Л.І.)
2. ЗНО - 2021 Якісна підготовка. (Борейко Л.І.)
3. Рольова гра, як інноваційний метод вивчення іноземної мови. (Бегей І.С.)
4. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови- доповідь. (Малюта І.В.)
5. Використання технологій дистанційного навчання. (Ціхоляз О.М., Гошівська Х.М.)

2.jpg
3.jpg
4.jpg

22 квітня 2021 року у режимі онлайн-конференції на платформі ZOOM відбулося засідання вчителів суспільно-гуманітарного циклу ліцею №38 ЛМР на тему «Особливості освітнього процесу в умовах карантину». 

На якому розглядалися такі питання:
1 Візуалізація як один із засобів підвищення якості мовно-літературної освіти.
2 Мультимедійні ресурси для створення, спільного редагування та зберігання інформації.
3 Особливості складання ДПА в 9 та 11 класах.
4 Інтернет-олімпіада на платформі «ВСЕОСВІТА».
5 Онлайн-інструменти для створення навчальних тестів.
6 Різне.

Метою зустрічі  був обмін досвідом щодо здійснення освітнього процесу в період дистанційного навчання. Учителі поділилися набутими навичками в роботі з віртуальною дошкою Padlet як  зручним та простим у використанні веб-сервісом. Цікавим та плідним було обговорення онлайн-інструментів (Wordwall,     Оnline Test Pad,  Liveworksheets), які допомагають  технічно організувати дистанційне навчання, зберігати баланс теорії та практики, різних типів завдань і при цьому захоплювати учнів.  Під час засідання вчителі обговорили практичні кроки забезпечення якісної організації освітнього процесу, а також окремі робочі питання.

5.jpg
7.jpg
6.png
8.jpg

21.04.2021 року в ліцеї №38 Львівської міської ради в режимі zoom- конференції відбулося третє засідання методичного об’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу.

Розглянули наступні питання:
1) Формування цілісного світогляду школяра засобами мистецтва. 
2) Особливості організації уроків за допомогою здоров’язберігаючих технологій. Виховання культури здоров’я учнів — запорука його збереження.
3) Мультимедійні засоби навчання як вирішальний фактор ефективності навчального процесу.
4) Формування компетентностей на уроках трудового навчання
5) Про участь вчителів та учнів  у міжнародних, Всеукраїнських інтерактивних онлайн-конкурсах, предметних онлайн- олімпіадах

          Педагоги зазначили, що:
- спілкування через музично-естетичну діяльність в умовах навчально-виховного процесу є одним із ефективних засобів формування в учнів світогляду, зокрема художнього;
- мета кожного педагога — навчити дітей берегти й зміцнювати своє здоров’я, мотивувати до здорового способу життя;
- мультимедіа-технології дозволяють інтенсифікувати навчально-виховний процес, стимулювати розвиток мислення та уяви учнів, збільшувати обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його учнями, формувати дослідницькі, пошукові уміння, уміння приймати оптимальні рішення;
- саме через творчу, продуктивну працю на уроках трудового навчання учні розвивають в собі всі існуючі види компетентностей;
-  завдання вчителя — творити таке поле добра і любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів. Дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дається не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхнього розуму і серця.

9.jpg

17.12.2020 р. в ліцеї №38 відбулося засідання МО вчителів початкових класів.

Порядок денний:

Методичні рекомендації щодо заповнення журналу у 3-4 класах НУШ?

Види оцінювання у НУШ. Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання.

Оформлення свідоцтва досягнень.

Особливості оцінювання результатів навчання учнів з предметів НУШ.

Рекомендації щодо оцінювання результатів учнів третіх класів НУШ.

Вимоги до ведення журналів та шкільної документації у 1-2 кл., 4 кл.

      Вчителі ознайомилися та опрацювали нормативні документи щодо оцінювання результатів учнів у 1-4 класах,
переглянули наочні та відео матеріали, що стосуються заповнення свідоцтв досягнень учнів та класного журналу,
ведення шкільної документації.

Вирішили:

•Опрацювати нормативні документи щодо ведення шкільної документації;

•Дотримуватись вимог ведення класного журналу;

•Оформити свідоцтва досягнень учнів 3 класів;

•Дотримуватись вимог оцінювання учнів згідно стандартів НУШ;

•Постійно займатись саморозвитком, знайомитись та опрацьовувати новинки в освіті.

11.jpg
10.jpg

25 вересня 2020 р. у ліцеї № 38 ЛМР  відбулося засідання МО класних керівників 5-11 класів.

Порядок денний:

Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

Опрацювання документів МОН, інформаційних матеріалів про деякі питань з організації виховного процесу у 2020-2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

Особливості роботи класного керівника в умовах адаптивного карантину.

Метод проведення перерв у виховній роботі класного керівника («Мозколомна перерва»).

Розгляд та обговорення плану роботи методичного об'єднання класних керівників на 2020-2021 н.р.

     Під час засідання класні керівники обговорили особливості виховного процесу в умовах адаптивного карантину та  за основу у виховній роботі взяли рекомендації щодо формування у дітей ціннісних життєвих навичок. Класні керівники визначили завдання на 2020-2021 н.р.:

продовжувати роботу щодо формуванню в учнів навичок здорового способу життя;

підвищувати ефективність роботи з попередження дитячого травматизму;

сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу;

активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення;

формування в учнів навичок створення та реалізації проектів як основи творчого самовираження й самоствердження особистості.

12.jpg
13.jpg
bottom of page