top of page

Інформаційна відкритість

 1. Статут закладу освіти

 2. Колективний договір ліцею 2019-2022 рр.

 3.  Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про       інституційну акредитацію закладу вищої освіти

 5. Структура та органи управління закладу освіти

 6. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 7. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік   освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою   програмою

 8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 10. Мова (мови) освітнього процесу

 11. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

 12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 13. Результати моніторингу якості освіти

 14. План роботи закладу освіти

 15. Річний звіт про діяльність закладу освіти

 16. Накази

 17. Правила прийому до закладу освіти

 18. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 22. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

bottom of page