top of page

Фінансовий звіт 2021

                        Фінансова звітність

Баланс

Звiт_про_фiнансовi_результати

                   Бюджетна звітність

Довiдка_про_дебiторську_та_кредиторську_заборгованiсть_за_операцiями,_якi_не_

вiдображаються_у_формi_№7

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_0611021

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_0611031

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_0611200

Звiт_про_надходження_та_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду_0611200

Звiт_про_надходження_та_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду_0617321

Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв,_отриманих_за_iншими_джерелами_
власних_надходжень

Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв,_отриманих_як_плата_за_послуги

Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду_0611021

Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду_0611031

Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду_0611200

Пояснювальна_записка

                     Накладні  квітень

Видаткова_накладна_№81-44096

Видаткова_накладна_№84-44096

Видаткова_накладна_№0012407

                     Накладні травень

Видаткова_накладна_№51

Видаткова_накладна_№52

Видаткова_накладна_№202-44096

Видаткова_накладна_№203-44096

Видаткова_накладна_№205-44096

Видаткова_накладна_№206-44096

Видаткова_накладна_№213-44096

Видаткова_накладна_№247-44096

Видаткова_накладна_№248-44096

Видаткова_накладна_№249-44096

Видаткова_накладна_№250-44096

Видаткова_накладна_№251-44096

Видаткова_накладна_№252-44096

Видаткова_накладна_№1213

Видаткова_накладна_№1214

Видаткова_накладна_№1215

Видаткова_накладна_№1216

Видаткова_накладна_№1217

Видаткова_накладна_№1218

Видаткова_накладна_№1219

Видаткова_накладна_№1220

Видаткова_накладна№0099-0000444

                      Накладні червень

Видаткова_накладна_№_8369105

Видаткова_накладна_№0099-0000562

Видаткова_накладна_№350-44096

Видаткова_накладна_№140601

                             Бюджетна звітність

0611021_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611021_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0611031_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611031_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0611061_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611061_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0611181_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611181_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0611182_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611182_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0611200_Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами

0611200_Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду

0611200_Звiт_про_надходження_та_використання_коштiв_загального_фонду

0617321_Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду

Довiдка_про_дебiторську_та_кредиторську_заборгованiсть_за_операцiями,_якi_не_вiдображаються_у_формi_№7

Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_отриманих_за_iншими_джерелами_власних_надходжень

Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_отриманих_як_плата_за_послуги

Пояснювальна_записка

                                       Фінансова звітність

Баланс

Звiт_про_фiнансовi_результати

                    Накладні  ЛИПЕНЬ

Видаткова_накладна_№_71

Видаткова_накладна_№_72

Видаткова_накладна_№_0099-0000763

Видаткова_накладна_№_1263

Видаткова_накладна_№_1264

Видаткова_накладна_№_18740

Видаткова_накладна_№_ПБКВТ388-44096

Видаткова_накладна_№_Рнк-LV-0026196

                    Накладні  СЕРПЕНЬ

Видаткова_накладна_№_75

Видаткова_накладна_№_1010

Видаткова_накладна_№_1301

Видаткова_накладна_№_АН-000060

                      Накладні  ВЕРЕСЕНЬ

Видаткова_накладна_№_2

Видаткова_накладна_№_4

Видаткова_накладна_№_81

Видаткова_накладна_№_82

Видаткова_накладна_№_0099-0000916

Видаткова_накладна_№_1324

Видаткова_накладна_№_76049

Видаткова_накладна_№_НОКВТ599-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ602-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ616-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ617-40499

Видаткова_накладна_№_ПБКВТ578-44096

Видаткова_накладна_№_ПБКВТ579-44096

Видаткова_накладна_№ПБКВТ586-44096

Видаткова_накладна_ГГ-АК-000349

Видаткова_накладна_ПН-0000049

Видаткова_накладна_ПН-0000050

Акт наявності миючих засобів, антисептиків ...

              ГРУДЕНЬ

Видаткові накладні

             ЛИСТОПАД 

Видаткові накладні 

             ЖОВТЕНЬ

Видаткові накладні

                                          БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7

Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611021

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611031

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611061

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611142

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611181

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611182

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611200

Пояснювальна записка

                                              ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Баланс

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати

Примітки до річної фінансової звітності

bottom of page