top of page

Фінансовий звіт 2020

                            Фінансова звітність

Баланс

Звiт_про_фiнансовi_результати

                             Бюджетна звітність

Довiдка_про_дебiторську_заборгованiсть_за_видатками

Довiдка_про_дебiторську_та_кредиторську_заборгованiсть

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_(загальними_фондами)

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_(спецiальний_фонд)

Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду_(611020)

Звiт_про_надходження_i_використання_iнших_надходжень_спецiального_фонду_(617321)

Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_отриманих_за_iншими_джерелами
_власних_надходжень

Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв,_отриманих_як_плата_за_послуги

Звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_загального_фонду

Пояснювальна_записка

                      Накладні квітень - червень

Видаткова_накладна_4-3

Видаткова_накладна_129

Видаткова_накладна_162

Видаткова_накладна_363

Видаткова_накладна_505

Видаткова_накладна_870

Видаткова_накладна_872

Видаткова_накладна_0904

Видаткова_накладна_3011

                              Бюджетна звітність

Довiдка про_дебiторську заборгованiсть за видатками

Довiдка про дебiторську та кредиторську заборгованiсть

Довiдка про залишки коштiв на iнших поточних рахунках в установах банкiв

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами загальний фонд

Звiт про заборгованiсть за бюджетними коштами спецiальний фонд

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Звiт про надходження i використання iнших надходження спецiального фонду (0611020)

Звiт про надходження i використання iнших надходження спецiального фонду (0617321)

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходження

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги

Пояснювальна записка

                                             Фінансова звітність

Баланс

Звiт про фiнансовi результати

                    Накладні  ЛИПЕНЬ

Видаткова_накладна__939

Видаткова_накладна__4_2

Видаткова_накладна__7_1

Видаткова_накладна__938

Видаткова_накладна_№_НОКВТ311-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ312-40499

Видаткова_накладна_№0099-0000546

Видаткова_накладна_№НОКВТ301-40499

Видаткова_накладна_№НОКВТ303-40499

Видаткова_накладна_№НОКВТ310-40499

                     Накладні  СЕРПЕНЬ

Видаткова_накладна__№_НОКВТ413-40499

Видаткова_накладна_№_1291

Видаткова_накладна_№_373743

Видаткова_накладна_№_373760

Видаткова_накладна_№_НОКВТ412-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ414-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ415-40499

Видаткова_накладна_№_НОКВТ416-40499

                      Накладні  ВЕРЕСЕНЬ

Видаткова_накладна_№_9-1

Видаткова_накладна_№_9-2

Видаткова_накладна_№_25

Видаткова_накладна_№_58-41

Видаткова_накладна_№_1002

Видаткова_накладна_№_1003

Видаткова_накладна_№_ЛЧКВТ95-41386

Видаткова_накладна_№_ПН-0000012

bottom of page