top of page

Фінансовий звіт 2022

                  Фінансова звітність

Баланс

Звiт_про_фiнансовi_результати

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Примітки до річної звітності

                   Бюджетна звітність

Довiдка_про_дебiторську_та_кредиторську_заборгованiсть_за_операцiями,_якi_не_вiдображаються_у_формi_№7

Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

Звiт_про_заборгованiсть_за_бюджетними_коштами_0611021

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м 0611021)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м 0611031)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м 0611061)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м 0611200)

Пояснювальна записка

bottom of page